GitLab Community Edition

Sdružení CESNET poskytuje pokročilé informační a komunikační služby pro vědu, výzkum a vzdělávání v České republice. Je zájmovým sdružením právnických osob, jehož členy jsou veřejné a státní vysoké školy a Akademie věd ČR. Sdružení provozuje a rozvíjí akademickou počítačovou síť, zajišťuje bezpečný způsob přihlašování k portfoliu svých služeb, nabízí prostředí pro náročné výpočty, poskytuje prostor datových úložišť a zabezpečuje komunikační nástroje pro jednotlivce a týmy.

CESNET provides advanced information and communication services for science, research, and education in the Czech Republic. It is an association of legal entities whose members are public and state universities and the Czech Academy of Sciences. The association operates and develops an academic computer network, provides a secure way of logging into its portfolio of services, offers an environment for demanding calculations, provides data storage space, and provides communication tools for individuals and teams.

GitLab Community Edition